Please follow this link to the new website of the Institute of Computer Science ...
Date Name
4/27/17 14:00Tomáš Frýda: Škálovatelnost prediktivních modelů
Description:
www:http://ai.ms.mff.cuni.cz/~sui/
4/26/17 10:00Petr Cintula, Carles Noguera: Generalized quasivarieties of logical matrices, Part 2
Description:In the second part we strengthen results from the previous talk for a more restricted classes of logics. We also use the generators to describe the relatively (_nitely) subdirectly irreducible members of the class they generate.
www:https://web.cs.cas.cz/mku/appl/aktualni/aktualni.pdf
4/24/17 14:00Stefan Porubsky (UI AV CR): Matyas Lerch
Description:Matyáš Lerch (1860 – 1922) byl jeden z největších českých matematiků. Např. v období 1886–1896 uveřejnil kolem 110 článků, a to nejen v domácích časopisech, ale také v renomovaných časopisech v zahraničí. Celkově jich napsal více než 200. Roku 1900 získává Velkou cenu Francouzské akademie věd za práce v teorii čísel. S jeho jménem je spojeno několik matematických pojmů, z nichž nejznámější je Lerchova zeta funkce. V přednášce si připomeneme jeho životní osudy.
www:https://web.cs.cas.cz/mku/hora/aktualni.pdf
Please follow this link to the new website of the Institute of Computer Science ...