Please follow this link to the new website of the Institute of Computer Science ...
Date Name
4/4/17 15:00Zdeněk Fabián: Tiskové samorosty z 80. let
Description:Přednáška sestává z úvodní části a vlastního promítání tiskových samorostů z té legrační doby před třiceti lety. Její loňská premiéra v Ústavu informatiky se setkala s vřelým a zaslouženým ohlasem. Pro vás, kteří/které toužíte tiskové samorosty shlédnout znovu, má přednášející překvapení: v úvodní části namísto dobových písní budou předneseny dobové bajky a pohádka o princezně Hyacintě.
www:https://web.cs.cas.cz/mku/nejaky dalsi seminar/pozvanka_zdenek.pdf
3/30/17 14:00Marek Leibl: Segmentace biomedicínských obrazů pomocí konvolučních neuronových sítí
Description:Marek se zaměří na hluboké plně konvoluční neuronové sítě obohacené o rekurentní spoje poskytující globální kontext a popovídá o jejich souvislosti s pravděpodobnostními grafickými modely a aplikaci na biomedicínská data
www:http://ai.ms.mff.cuni.cz/~sui/
Please follow this link to the new website of the Institute of Computer Science ...