Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...

Zápisy ze zasedání rady Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

Zápis ze 17. zasedání Rady dne 16.10.2015

Zápis ze 16. zasedání Rady dne 3.6.2015

Zápis z 15. zasedání Rady dne 26.3.2015

Zápis ze 14. zasedání Rady dne 1.12.2014

Zápis z 13. zasedání Rady dne 11.9.2014

Zápis z 12. zasedání Rady dne 27.6.2014

Zápis z 11. zasedání Rady dne 23.5.2014

Zápis z 10. zasedání Rady dne 28.3.2014

Zápis z 9. zasedání Rady dne 1.11.2013

Zápis z hlasování per rollam z 19. - 27. 9. 2013 o mzdové podpoře pro Dr. Morikuniho a o návrzích na udělení oborové medaile Bernarda Bolzana prof. Strakošovi a prof. Součkovi

Zápis z 8. zasedání Rady dne 3. 6. 2013

Zápis z hlasování per rollam o návrhu na udělení Prémie Otto Wichterleho pro Ing. Mgr. Jaroslava Hlinku, Ph.D.

Zápis ze 7. zasedání Rady dne 4. 3. 2013

Zápis z hlasování per rollam z 5. - 8. 2. 2013 o návrhu na smlouvy o zřízení Nečasova centra

Zápis z hlasování per rollam z 2. - 11. 1. 2013 o novém organizačním řádu

Zápis ze 6. zasedání Rady dne 9. listopadu

Zápis 25. 6. 2012

Zápis 27. 4. 2012

Zápis z 27. 3. 2012

Zápis z 27. 2. 2012

Zápis z 30. 1. 2012

Zápis z 14. 11. 2011

Zápis z 7. 9. 2011

Zápis z 28. 3. 2011
                                       Společné stanovisko ředitele a RI k hodnocení              

Zápis z 2. 3. 2011

Zápis z 14. 9. 2010

Zápis z 29. 3. 2010

Zápis z 15. 1. 2010
                                       Pracovní řád (platný od 15. 1. 2010)

Zápis z 10. 8. 2009 (pdf)

Zápis z 24. 4. 2009 (pdf)
                                       Výroční zpráva za rok 2008 

Zápis z 18.11. 2008 (pdf)

Zápis z 9. 6. 2008 (pdf)
                                       Vnitřní předpis pro tvorbu a čerpání sociálního fondu + Dodatek č. 1 
                                       Vnitřní mzdový předpis - platný od 1. 7. 2008

Zápis z 6. 3. 2008 (pdf)
                                        Vnitřní předpis pro hospodaření s fondy (pdf)
                                        Volební řád Rady ÚI (pdf)
                                        Organizační řád (pdf) Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3Příloha 4 Příloha 5
                                        Výroční zpráva za rok 2007

Zápis z 3.10. 2007 (pdf)

Zápis z 25. 4. 2007 (pdf)
                                         Spisový řád

Zápis z 8. 3. 2007 (pdf)  
                                        Organizační řád (pdf) (nahrazen novou verzí ze 6. 3. 08)Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4
                                        Pracovní řád (pdf)
                                        Mzdový předpis (pdf)
                                        Cestovní náhrady (pdf)
                                        Sociální fond (pdf)

 

Zápis z 29.1. 2007 (pdf)
                                       
Jednací řád rady (pdf)

Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...