Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...

Výzkumná činnost

  • Medicínská informatika a biostatistika zajišťují komplexní podporu interdisciplinárního biomedicínského výzkumu a přispívají k realizaci medicíny založené na důkazech.
  • Medicínská informatika se především zabývá informačními zdroji pro medicínu, vyhledáváním vědeckých lékařských informací, využitím internetu v biomedicínských oborech, elektronickými lékařskými doporučeními a podporou rozhodování v lékařství a zdravotnictví. Nachází své uplatnění i při výzkumu bezpečnosti IT v biomedicíně.
  • Biostatistika se podílí na statistickém výzkumu s aplikacemi v klinické a forenzní medicíně, epidemiologii a genetice. Zabývá se designem medicínských studií včetně způsobu sběru a kontroly integrity dat, návrhu specializovaných statistických metodologií a testů a následným testováním cílových medicínských hypotéz. Studuje též modifikace pokročilých statistických metod v situacích, ve kterých nejsou splněny obvyklé předpoklady, například při výzkumu genetické podmíněnosti závažných civilizačních onemocnění. Dílčí oblasti výzkumu pokrývají zejména analýzu přežívání, vývoj robustních a mnohorozměrných statistických metod pro analýzu genových expresí, analýzu obrazu, spolehlivost měření a stochastické přístupy k identifikaci jedince.
  • Oddělení také zajišťuje výuku medicínské statistiky na úrovni pregraduálního i postgraduálního studia a systematicky se věnuje tvorbě učebnic v oblasti medicínské informatiky a biostatistiky.
YouTube
 
Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...