Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...

Úseky a oddělení

10: Správní útvar ředitele
Vedoucí:  Pelikán Emil, prof. Ing., CSc.
20: Úsek vědecké činnosti
Vedoucí:  Wiedermann Jiří, prof. RNDr., DrSc.
   21: Oddělení výpočetní matematiky
Vedoucí: Ratschan Stefan, doc. Dipl. Ing., Dr.-techn.
   22: Oddělení teoretické informatiky
Vedoucí: Cintula Petr, doc. Ing., Ph.D.
   23: Oddělení strojového učení
Vedoucí: Hakl František, Ing., CSc.
   24: Oddělení statistického modelování
Vedoucí: Valenta Zdeněk, doc. Mgr., M.Sc. Ph.D.
   25: Oddělení složitých systémů
Vedoucí: Hlinka Jaroslav, Ing. Mgr., Ph.D.
30: Úsek podpory vědecké činnosti
Vedoucí:  Štuller Július, Ing., CSc.
   31:Oddělení počítačové podpory a Knihovna
Vedoucí: Beneš Ladislav, Ing., CSc.
   32:Technicko-hospodářská správa
Vedoucí: Zelenková Helena
   33:Oddělení transferu technologií a znalostí
Vedoucí: Juruš Pavel, Mgr., Ph.D.
Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...