Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...

Úseky a oddělení

10: Správní útvar ředitele
Vedoucí:  Chytil Michal, RNDr., DrSc.
   11: Vedení
Vedoucí: Chytil Michal, RNDr., DrSc.
   12: Oddělení sekretářské podpory
Vedoucí: Kuželová Dana, Ing.
20: Úsek vědeckého výzkumu
   21: Oddělení výpočetních metod
Vedoucí: Chytil Michal, RNDr., DrSc.
   22: Oddělení teoretické informatiky
Vedoucí: Horčík Rostislav, Ing., Ph.D.
   23: Oddělení nelineárního modelování
Vedoucí: Pelikán Emil, prof. Ing., CSc.
   24: Oddělení medicínské informatiky a biostatistiky
Vedoucí: Kalina Jan, RNDr., Ph.D.
   25: Oddělení nelineární dynamiky a složitých systémů
Vedoucí: Hlinka Jaroslav, Ing. Mgr., Ph.D.
   26: Oddělení optimalizace a systémů
Vedoucí: Ratschan Stefan, Ing., Ph.D.
   27: Oddělení fundamentálních témat
Vedoucí: Jiřina Marcel, Ing., DrSc.
30: Úsek THS
Vedoucí:  Zelenková Helena
   31: Oddělení finančního a personálního zabezpečení
Vedoucí: Hyklová Radka
   32: Oddělení správy majetku
Vedoucí: Přibyl Antonín
40: Úsek informatického zabezpečení
Vedoucí:  Štuller Július, Ing., CSc.
   41: Oddělení počítačové podpory
Vedoucí: Beneš Ladislav, Ing., CSc.
   42: Oddělení informačního zabezpečení
Vedoucí: Nývltová Ludmila
   43:Oddělení transferu technologií a znalostí
Vedoucí:
Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...