Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...

Doktorská studia

Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. se podílí společně s

- Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy na doktorských studiích ve studijních programech:

 • Matematika
 • Informatika

konkrétně ve studijních oborech:

 • algebra, teorie čísel a matematická logika (studijní program: Matematika),
 • vedecko-technické výpočty (studijní program: Matematika)
 • teoretická informatika (studijní program: Informatika),
 • softwarové systémy (studijní program: Informatika),

- Fakultou jadernou a fyzikálně-inženýrskou Českého vysokého učení technického ve studijním programu:

 • Aplikace přírodních věd

speciálně ve studijním oboru:

 • matematické inženýrství,

- Fakultou elektrotechnickou Českého vysokého učení technického ve studijním programu:

 • Elektrotechnika a informatika

v následujících dvou studijních oborech:

 • umělá inteligence a biokybernetika,
 • informatika a výpočetní technika,

- 1. a 2. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy na doktorských studiích ve studijním programu:

 • Biomedicínská informatika.

Akce:

Temata doktorských studií v oblasti:

Poznámka pro studenty
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., je veřejná výzkumná organizace, která podle své zřizovací listiny nemá vlastní studijní doktorský program.
Ústav se zaměřuje na základní výzkum, nicméně zaměstnává doktorandy a postdoktorandy v oblastech, které jsou předmětem bádání ústavu.
Doktorandi a postdoktorandi s vážnym zájmem mohou zaslat svá CV na tento e-mail.
Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...