Please follow this link to the new website of the Institute of Computer Science ...

NEMO

Description: The seminar of the Department of Nonlinear Modelling devoted to interesting theoretical and applied results of complex system studies.

Time: Thursday 1 p.m. (yet irregularly)

Place: Lecture room No. 318, 2nd floor,  Institute of Computer Science of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Pod Vodárenskou věží 2, 182 07  Prague 8 - Libeň


Planned seminars

DateSpeakerTitle
8.7.2013Jiří Franc (KM FJFI)Metody vyhodnocování a verifikace výsledků při zpracování dat z D0 detektoru ve Fermilabu

    

Past seminars

DateSpeakerTitle
20.6.2013Christos Efstathiou (PřF MU)Persistent organic pollutants in atmospheric aerosols: Preliminary results from a study of the processes determining long-range transport in Europe using measurements in conjunction with models.
13.6.2013Jan Douša (Geodetická observatoř Pecný)Ground-based GNSS data processing techniques  in support of meteorological applications
6.6.2013Milan Šimůnek (VŠE)Pražská pouliční dráha 1875 až 1955 ve fondech Národního archivu
30.5.2013Vladimír Španihel (FJFI ČVUT)Vyhodnocení real-time PCR reakce s použítím kompetitivní diferenciální evoluce
14.3.2013Alice Dvorská, Vladimír Ždímal, Marian Pavelka, Milan Váňa (CzechGlobe)Představení aktivit sdružené stanice Košetice / Křešín u Pacova.
31.1.2013Jaroslav Hlinka (ÚI AV ČR)Nonlinear dependence and teleconnections in climate data: sources, relevance, nonstationarity, reliability
13.12.2012Jiří Hošek (ÚFA AV ČR)Silniční předpovědní model
29.11.2012František Hakl (ÚI AV ČR), Petr Veverka (FJFI ČVUT)Využití statistické analýzy a nestatistických separačních metod pro
detekování fyzikálních procesů
15.11.2012Pavel Krč (ÚI AV ČR)Modelování výkonu OZE na univerzitě v Oldenburgu 
1.11.2012Petr Paščenko (ČEZ)Predikční model vnitrodenního trhu s elektřinou
18.10.2012Jiří Wiedermann (ÚI AV ČR)Základní vs. aplikovaný výzkum: užitečná, nebo nebezpečná dichotomie?
24.5.2012Amir Hakami (Carleton University, Canada)Development of an Air Pollution Decision Support System Based on Adjoint Sensitivity Analysis
12.4.2012Martin Vejmelka (ÚI AV ČR)Automatická identifikace prostoročasových komponent v klimatických časových řadách: přístupy a experimenty
1.3.2012Jiří Hošek (ÚFA AV ČR)Prodlužování časových řad měření větru
1.3.2012David Hanslian (ÚFA AV ČR)Klasifikace povětrnostních situací
Please follow this link to the new website of the Institute of Computer Science ...