Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...

Seznam pracovníků

Tiskni záznam
(+420 ) 26605 ','',phone,'') as phone ,office,email,www,www_gener FROM users_active LEFT JOIN `users-department` ud USING (id_user) WHERE ( (ud.`from` < NOW() AND ud.`to` > NOW()) OR (ud.`to` IS NULL) OR (ud.`from` IS NULL AND ud.`to` > NOW())) AND surname BETWEEN 'A' AND 'H' ;" />

Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...