Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...

Témata doktorských studií (Ph.D.)

 

  • Statistické metody pro redukci dimenzionality a klasifikaci mnohorozměrných dat, s aplikacemi v biomedicíně (Valenta, 1. LF UK, Oborová rada: Biomedicínská informatika)
  • Analýza mnohorozměrných cenzorovaných dat o přežívání (Valenta, 1. LF UK, Oborová rada: Biomedicínská informatika)
  • Robustní analýza obrazu při hodnocení molekulárně genetických studií (Kalina, 1. LF UK, Oborová rada: Biomedicínská informatika)
Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...