Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...

Témata disertačních prací

 • Abstraktní algebraická logika
  (Petr Cintula)
 • Substrukturální logiky a residuované svazy
  (Petr Cintula Rostislav Horčík, Zuzana Haniková)
 • Klasifikační stromy a lesy
  (Petr Savický)
  Klasifikační stromy a jejich množiny, které se nazývají klasifikační lesy, jsou vhodnou metodu predikce neznámé třídy na základě známých numerických nebo kategoriálních atributů ve složitých rozděleních, pro která je k dispozici dostatečné množství trénovacích příkladů. Jde zejména o metody CART, C4.5, Random Forests. Cílem práce je zkoumání vlastností uvedených metod a jejich modifikací.
 • Složitostní míry neuronových sítí
  (Jiří Šíma)   
Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...