Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...
Neural Network World
Časopis vydává od července 2013 Fakulta dopravní ČVUT

Publikace zaměstnanců ústavu
je možné nalézt pod záložkou Knihovna
Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...