Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...

 

 Jméno 
Předseda prof. Ing. Josef Lazar, Dr. AR AV ČR
Místopředseda RNDr. Stanislav Žák, CSc.  ÚI AV ČR, v. v. i.
Členové RNDr. Pavel Krejčí, CSc. MÚ AV ČR, v. v. i.
  Ing. Petr Tichavský, CSc. ÚTIA AV ČR, v. v. i.
  JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. AR AV ČR
  prof. Ing. Filip Železný, Ph.D. FEL ČVUT
     
Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...