Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...

Univerzity, kde zaměstnanci ÚI AV ČR, v.v.i. učí

  • Karlova univerzita: Matematicko-fyzikální fakulta, Filozofická fakulta, 1. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Plzni, Přírodovědecká fakulta
  • České vysoké učení technické: Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská, Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní, Fakulta dopravní, Masarykův ústav pokročilých studií
  • Masarykova univerzita v Brně: Fakulta informatiky
  • Západočeská univerzita: Fakulta aplikovaných věd
  • Univerzita Pardubice
  • Technická univerzita v Liberci
  • ETH Zurich
  • Technical University Vienna
  • Wayne State University Detroit
  • Emory University
Rozsah výuky
Rok199519961997199819992000
Hodiny134612141302145116491750

Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...