Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...
semináře
Název: Applied Mathematical Logic
Popis:
www: https://web.cs.cas.cz/mku/appl/aktualni/aktualni.pdf
Název: Computational Methods
Popis:
www: http://www.cs.cas.cz/ics/sem-cm
Název: Hora Informaticae
Popis: seminar in informatics, neural nets and computational efficiency
www: https://web.cs.cas.cz/mku/hora/aktualni.pdf
Název: NEMO
Popis: Seminář oddělení nelineárního modelování orientovaný na zajímavé teoretické i aplikační výsledky výzkumu komplexních systémů.
www: http://www.cs.cas.cz/web_ics/index.php?page=nmseminars&lang=en
Název: Ostatní semináře
Popis:
www:
Název: Seminář strojového učení
Popis: společný seminář katedry teoretické informatiky a matematické logiky MFF UK a oddělení teoretické informatiky Ústavu informatiky AV ČR
www: http://ai.ms.mff.cuni.cz/~sui/
Název: Semináře ISCB ČR
Popis: Semináře Mezinárodní společnosti pro klinickou biostatistiku v ČR, o.s. (ISCB ČR)
www: https://sites.google.com/site/iscbcr/in-the-news
Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...