Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...

 

 Jméno 
Předseda prof. Ing. Josef Lazar, Dr. AR AV ČR
Místopředseda RNDr. Stanislav Žák, CSc.  ÚI AV ČR, v.v.i
Členové RNDr. Pavel Krejčí, CSc. MÚ AV ČR, v.v.i.
  doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.  ÚJČ AV ČR, v.v.i.
  prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. FJFI ČVUT
  Ing. Petr Tichavský, CSc. ÚTIA AV ČR, v.v.i.
     
Nová verze webových stránek Ústavu informatiky AV ČR v.v.i. je přístupná zde ...